zaterdag 9 februari 2008

Buitenlichamelijke ervaring

Het lijkt wel een grap of fantasie van de mens. In ieder geval zo was het toch vroeger. Het hoort thuis in de parapsychologie. Nog iets dat mensen bang maakt.
Maar is dit wel zo? De verhalen van mensen leken ongeloofwaardig. Het zijn lucide dromen met een sterk bewustzijnsgevoel. Ze deden testen met mensen die het vaak hadden. Men plaatste iets boven de kast en wanneer er weer zo'n 'ervaring' was moest de persoon de volgende dag raden wat er op die kast lag(uiteraard werd de slaap gefilmd). Toen dit meer en meer begon te kloppen, moest men toch zoeken naar iets meetbaar.
Het toeval moet lukken dat er bij een persoon die veel last had van oorsuizingen deze ervaring kreeg op de operatietafel. Die kon achteraf alles vertellen wat er tijdens zijn narcose is gebeurd.
De man kreeg wel een implantaat geplaatst in de hersenen. De operatie moest een paar keer worden uitgevoerd met tussenperioden(omdat het geen resultaat gaf). Maar telkens had de patiënt dezelfde ervaring. Het is zo dat zijn medisch probleem niet opgelost is. Dan hebben de wetenschappers de plaats in de hersenen kunnen localiseren die dit heeft veroorzaakt. Nu moet men verdere onderzoeken doen hoe dit komt en waarom dit in onze slaap kan voorvallen bij bepaalde mensen.

buitenlichamelijke ervaring

Ik trad eens uit m'n lichaam,
'k wist niet wat ik zag.
Wat een lelijk ventje
merkte toen op dat ik het was.

Ik zweefde euforisch door de kamer
net als een onzichtbaar iemand
"hij" begon plots zo raar te beven
moest toen wel snel in hem terugkeren.

Ik werd toen wakker en zag de chirurg
hij gaf aan z'n collega een demonstratie
van een geslaagde moeilijke operatie
het oorsuizen in mijn hoofd is verdwenen.

Geen opmerkingen: