vrijdag 1 februari 2008

Heeft de electriciteit ons "verlicht"?

Wat heeft er toe bijgedragen dat de mens een intelligent wezen is?
Is het de electriciteit die ons letterlijk en figuurlijk "verlicht" heeft of zit het in de menselijke genen dat wat er al lang bestond telkens te ontdekken en te vervolmaken. Want zonder die enorme ontdekking van electriciteit, waar zouden we nu nog staan? Het is net als vuur. Die kunnen we maken, maar ook omdat ze natuurlijk bestaat. Dus we kunnen ons verwarmen(zonder electriciteit) en we kunnen ons leven aangenamer maken (met electriciteit).
Door dit laatste is de technologische revolutie echt ontstaan en is die tot op heden nog altijd bezig.
We zijn dan ook zodanig intelligent om te beseffen dat bepaalde manieren van stroom opwekken toch niet zo gezond is. We zoeken naar alternatieve mogelijkheden zoals "groene" stroom. De groene energie is duurzaam en ontuitputtelijk, fossiele brandstoffen geraken stilaan op.
De mensheid blijft zoeken naar het meest rendabele, gezonde en gebruiksvriendelijke in alles wat we doen.

Geen opmerkingen: