woensdag 25 juni 2008

Retour dans la natureHet schooljaar zit er op, dus even tijd om na te denken.

J.J. Rousseau kon het niet anders bedenken dat we in feite van kleinsaf moeten genieten en op latere leeftijd maar zouden moeten studeren. Ouders adviseren om hun kinderen op te voeden door de 'natuur' te volgen.

Als we zouden terugkeren in de tijd was de hoofdbezigheid van de meeste kinderen hun ouders helpen. Een uitgewerkt schoolstructuur bestond nog niet. En wie mocht of wou studeren jaren later behoorde veleer tot de elite. Maar men had aanvankelijk nog niet door dat het trainen van je brein je niet alleen slimmer maakt, maar ook beter inzicht verwerft in het handelen.

Eens we dit in een structuur gegoten hebben, begon plots deze filosoof met het onlogische idee dat we moeten opvoeden met het hart en niet met het verstand. Toch eigenaardig in de tijd van 'De Verlichting'. Het is een vreemde gedachte dat het geen zin heeft om vroeg te beginnen met leren. Wij keren nu niet meer terug naar de natuur. Hoewel we dit graag zouden willen.

Dit cognitief denken is een beetje eigenaardig. Het is onmogelijk. Vroeger was er veel meer kinderarbeid dan nu. Deze kinderen doen leren in kennisverwerving zou veel beter zijn. Daarom wordt er gestimuleerd om vroeg te beginnen met leren en zeker in samenzijn met andere kinderen. Te vroeg beginnen voor sommige kleuters is soms ook niet goed. Want ze moeten schoolrijp en zindelijk zijn.

Heeft het wel zin om vroeg volwassen te worden? En moeten we wel alles leren als onze hersenen er soms niet rijp voor zijn? Dit is dan ook in schril contrast met geheugentraining. Hoe jonger je bent, hoe beter. Hoe ouder je bent, hoe moeizamer en vermoeiend. Je hebt dan wel enorm veel levenservaring opgedaan.

Maar is er een betere oplossing? Sommige scholen willen afwijken van het klassieke onderwijs. Ze lijken de filosofie te snappen. Ze proberen dan ook een combinatie van een vaste structuur-onderwijs met iets alternatief te integreren. Methodescholen of ook wel traditionele vernieuwingsschool genoemd in Nederland. Of in gewone termen bij ons; leefscholen. Het is vooral gebaseerd op ervaringen die zij opdoen in projecten. Ze worden ook onderverdeeld in leeftijdsgroepen. Bijvoorbeeld alle kleuters zitten samen in de eerste leeftijdsgroep.
Ik kan me niet uitspreken over de voor-en nadelen. In ieder geval is het wel gebaseerd op een filosofische en ideologische achtergrond.

Er was onlangs een petitie dat de filosofie in alle scholen zouden moeten geïntegreerd worden. Elke onderwijzer zou voor zijn vak een stukje dieper moeten ingaan op de dingen. Er is een lobbygroep bezig en misschien komt het er wel wat van. Het is te hopen!!

Geen opmerkingen: