vrijdag 4 juli 2008

De volledige waarheid kennenIn het vaktijdschrift filosofiemagazine las ik een opmerkelijke parabel:

Een Indiase prins vraagt zes blinden om een olifant te onderzoeken, en hem te vertellen wat volgens hen een olifant is. Ieder van de blinden voelt echter meer een beperkt deel van de olifant.
"Een olifant is een slurf", zegt de één. "Nee, een olifant is ruwe huid", zegt de ander.
Degene die één van de poten voelt, denkt dat een olifant een boom is, degene die de staart voelt denkt dat een olifant een kwast is.

De interpretatie hierbij kan als volgt opgevat worden: is dit de waarheid?
Als we zien denken we altijd de juiste waarheid te kennen. Voor blinden lijkt dit inderdaad moeilijker. Subjectiviteit en relativisme is zeker aan de orde. Het gaat vooral om cultuur.
Elke cultuur kijkt op een andere manier.
Zoals de conclusie luidt in deze parabel:
'Een mysterie kan je niet kennen, alleen eerbiedigen. Alle
dingen zijn in hun volledigheid onkenbaar'

Geen opmerkingen: