zaterdag 23 augustus 2008

Filosofie in de politiek

Kan een politicus een goede of betere filosoof zijn, dan een filosoof die aan goede politiek doet?
Ik zie in beide personen de wenkbrauwen al fronsen. Wat zou de een meer hebben dan de ander? Als ik beweer dat filosofie in elke mens zit, dan mag er geen verschil zijn.

Een politicus heeft het vaak niet gemakkelijk. Bovendien heeft hij er zelf voor gekozen en alles wat misloopt heeft hij aan zichzelf te danken. Zo komt het allerminst over in de volksmond. Het zijn mensen die hun roeping hebben gevonden in de politiek door de keuze van een of andere historische zuil. Die Christelijke, liberale, sociale, Vlaamse en groene zuil is het fundament van hun denken. Maar door de jaren heen krijgen die ook meer vrijzinnige gedachten en worden vermengd met de andere zuilen. Die dan op zich terug in hun politiek kader dienen geplaatst te worden.
Een politicus moet telkens nadenken om goed te staan met iedereen. Hoe moeilijk of gemakkelijk is dat niet? Men kan niet voor iedereen goed doen en zijn/haar moraal moet het soms laten afweten om hun ideologie te accentueren. In politiek dient men meer te kunnen dan enkel regeren. Of het nu op kleine of grote schaal is, het blijft hetzelfde. Behalve het delegeren van een toch wat klein tot groot 'bedrijf', moet hij/zij nog eens rekening houden met zijn stedelingen of bevolking in het algemeen. En hiervoor moet de zuiver politieke ingesteldheid soms wijken. Bijvoorbeeld een groot bedrijf dat zich zou willen vestigen in je buurt, maar voor veel milieuhinder kan zorgen. Dit levert werkgelegenheid en goed voor de inkomsten. Anderzijds moet het kenbaar gemaakt worden en heb je al snel tegenkantingen van mensen. Dilemma's en zo zijn er heel veel in de politiek.

Behalve de politieke en filosofische gedachten zijn er ook nog de marketingaspecten. Iedereen wil zijn gemeente aantrekkelijk maken. Daar moet men ook rekening mee houden. Hoedanook, je hebt er zelf voor gekozen. En voor politiek kiezen, is constante kritiek aanvaarden.

Het verschil met een echte filosoof is dat die zich vooral bezig houdt met nadenken en er verder geen baat bij heeft om uitvoerende opdrachten te doen gericht op een resultaat dat de bevolking tevreden stelt. In de politiek moet men zich verdiepen in alle materie, maar je leert ook heel veel bij. Een politicus moet verder gaan en zal regelmatig struikelen. Dus wie zich geroepen voelt, ga je gang!

1 opmerking:

Abrimont zei

Ik denk dat het verschil tusen een filosoof en een politicus zit in de betrachting. De politicus handelt van uit een drang tot domineren terwijl de filosoof uit een drang tot begrijpen. Politiek is prestatiegericht, dit leidt ertoe dat door beïnvloeiding van lobbies en andere drukkingsgroepen en ook door de algemene opinie de politicus zich deels laat leiden door de omstandigheden of uit opportunisme er bewust op inspeelt. Een filosoof zou daarin een veel autonomere positie moeten innemen. Het lijkt erop dat de combinatie van de twee het beste recept zou zijn voor een beleid. Ik denk echter dat de twee niet cummuleerbaar zijn. Een verantwoord filosoof zou rede en oprechtheid boven invloedskracht moeten stellen en dit zou al snel tot conflicten leiden. Ik denk wel dat filosofen een functie kunnen spelen in de maatschappij en het beleid ervan, niet zozeer in hoofde van politici maar eerder bij etische commisies en gerechtelijke macht. Hoe dit echter democratisch kan geïmplementeerd worden is een moeilijke en gecompliceerde zaak.