dinsdag 23 december 2008

Moeders op de vlucht!!


Editie Music For Life 2008!! is gestart sinds vrijdag 19 december en loopt tot woensdagavond 24 december. Het thema dit jaar is 'Moeders op de vlucht'. Vluchtelingenproblematiek is een algemeen begrip. Dus, ik dacht aanvankelijk welke rare titel is dit nu. Bij nader inzien heeft het Rode Kruis Vlaanderen als hoofdorganisator een meer afgebakende groep binnen deze problematiek als thema gekozen en gedetailleerde uitleg over gegeven.

Ook in Nederland loopt een gelijkaardige actie. Voor dit moment (21.45h) zitten zij aan € 1.300.000. Nederland is veel groter dan Vlaanderen en een grotere bevolking. We moeten zeker niet onderdoen.
Ik ben er zelf geweest in Gent, een paar keer om de sfeer op te snuiven, iets te doen en regelmatig gevolgd op radio en televisie.

De eerste actie in Leuven 2006 ging over de landmijnen en het jaar daarna over drinkbaar water. Uiteindelijk hebben ze het glazen huis naar Gent gekregen. Het Gentse en Oostvlaamse publiek mag nu eens van zijn gulste kant tonen. Natuurlijk is het een echte Vlaamse aangelegenheid en die samenhorigheid strekt zich natuurlijk uit naar alle steden en boerendorpen.

Maar het mag gezegd worden, mochten we al die vele jeugdbewegingen, sportclubs en andere verenigingen niet hebben, dan zijn deze acties gedoemd om te mislukken. Want zij maken dat we kunnen of willen meedoen. In de belangstelling staan voor een goed doel willen we allemaal wel en hierbij nog opvallen met een mooie som geld. Ik juich dit allemaal toe. Maar niet iedereen is opgezet met zulke acties, meer door onwetendheid of wantrouwen.

Als je het hebt over drinkbaar water, dan kan je je visueel wel goed inbeelden dat je daar middelen voor kan inzetten. Met het geld voor deze actie ga je de oorlog niet stoppen, ga je de agressie niet tegenhouden en kan je heel moeilijk het leven in hun eigen ontheemde dorpen terug geven. Het is triestig. Met de middelen kunnen hulporganisaties zoals gewoonlijk de noodzakelijke eerste behoeften wel geven, zoals verzorging, water, dekens, tenten,.... Die acties zullen voor gelijk welk evenement en thema waarschijnlijk altijd hetzelfde zijn. Logisch natuurlijk. In 2006(eindverslag) en 2007(besteding opbrengst) kan je zien van wie het geld precies kwam en voor wat het moet dienen.

De animatie rond de actie moet de samenhorigheid en uitnodiging om iets te doen gekoppeld aan geld stimuleren. De vele sms berichten die voor het scherm verschijnen is wel echt hilarisch. Enkele voorbeelden; dit smsje is verstuurd om 17.30h, wanneer verschijnt mijn smsje?, de mosselen van de Aldi zijn prachtig, .... dit allemaal voor € 1,00/sms. Allemaal leuk, want iedereen wil toch graag zijn smsje zien verschijnen, he? Dat het onmogelijk te controleren is om het tegen te houden is volgende sms die verschenen is: 'die negers zullen daar kaviaar kunnen eten!' Tja, voor die euro mag men er moralistisch niet veel over nadenken(het brengt geld in het laadje).
De vele vedetten die het glazen huis komen binnen gewandeld om ook iets te doen voor het goede doel: Eddy Wally, Nicole & Hugo, Tom van Helsen,... Ze zijn meer dan noodzakelijk.

En toch is dit jaareinde speciaal voor deze actie. De economische crisis gooit roet in het eten. Vele bekende grote firma's vluchten weg. Ze willen wel, maar durven niet. Dienstverlenende sectoren durven nu dan wel, want daar is voorlopig geen crisis. De grootste mecena's zijn nog altijd de gewone mensen, die met de vele acties het nodige willen doen om de armen te helpen.

Zelfs als wij het niet goed hebben, dan mobiliseren we ons zodanig sterk om te geven. Voor ons, het rijke westen is alles tijdelijk. Daar in die arme landen valt om de haverklap de miserie in herhaling!

Geen opmerkingen: