zondag 11 januari 2009

Seksuele (her)opvoeding

"Kinderen krijgen via de media vaak seksuele taferelen te zien die weinig te zien hebben met hun leefwereld, maar die niettemin hun nieuwsgierigheid prikkelen. Dat roept vragen op over mogelijke negatieve invloeden van het al te vroeg in contact komen met onverbloemde seksuele beelden."

(Gezinsbond, 09/01/09 -Bruno Vanobbergen)


Ik dacht dat we dit al gehad hebben, maar blijkbaar nog niet voldoende. Voor vele ouders lijkt dit nog een vervelende taboe, voor veel opgroeiende kinderen en tieners een nieuwsgierigheid met of zonder grenzen. Het mag zeker gezegd worden dat bepaalde muziekvideo's, vooral R & B, zijn steentje bijdraagt op de tv. We luisteren dan gelukkig nog niet altijd aandachtig wat ze in het Engels allemaal met beeldspraak en dubbelzinnige taal er een mooi opwindend seksueel tintje van maken. Net zoals man en vrouw, kijken ook meisjes en jongens op een heel andere manier naar bepaalde zaken en interpreteren ze seksualiteit op een andere manier.

'Wat vind jij van sex', of 'wat vind jij van seksualiteit'? Een forumdebat in het 5de of 6de leerjaar en nog eens overdoen in het middelbaar onderwijs. Best mogelijk, maar in welk vak? Past dit bij biologie, want anatomie is hier niet het probleem. Wel de taboe doorbreken. Tonen we nog hoe de leeuw het leeuwinnetje 'pakt'? Op die manier zijn we wel in de oertijd mee begonnen. Hoe leg je uit, behalve de intimiteit, waarom er sexspeeltjes zijn ontstaan, waarom fantasie wel soms nodig is of gepast kan, waarom mensen sex hebben met hetzelfde geslacht?

De antwoorden zijn er zeker, maar hoe vul je in de eerste plaats als opvoeder(ouders,leraars,..) dat in? Kinderen zijn niet dom als het om sex gaat en ouders doen alsof ze er te weinig van weten. En toch zou het zo niet mogen zijn. Het ene kind is rijper dan het andere. Meisjes worden meer waarschuwend opgevoed, jongens moeten meer gewezen worden op respect bij sex in het algemeen. Stoer doen en vuile klap is belangrijker dan er mee kunnen omgaan.

Hoe 'nat' is een natte droom en hoe intens kan wel een orgasme zijn, zijn vragen waarbij het antwoord alle kanten kan opgaan. In hoeverre durven leraars dit ter sprake brengen of is er wel een tiener die deze vragen zou durven stellen? Want geef nu eerlijk toe, het gaat hier niet om hoe kindjes worden gemaakt. Het is veel ruimer dan dat. Seksuele beleving dient een plaats te krijgen in de opvoeding zelf, zowel thuis als op school. Ouders slaan dicht waar kinderen plots meer duidelijkheid willen.

De ouders kunnen het best hun eigen kind(eren) inschatten. Maar zoals je weet zijn opgroeiende kinderen meestal anders buitenshuis, dan in het gezin. Bewustmaking begint van kleinsaf en dit geldt voor vele dingen. Zap niet weg bij schaars geklede mensen of schunnige taal wanneer je kind het toevallig ziet. Door zelf vragen te stellen op een gepaste manier wat ze er zelf van vinden opent meer mogelijkheden om later gemakkelijker over sex te spreken.
In een school wordt het een beetje moeilijker. Een klasgroep bestaat uit verschillende individuen. Leraren kunnen niet inschatten welke impact bepaalde seksuele thema's met zich mee kunnen brengen. Persoonlijk streef ik in het middelbaar onderwijs om minstens één keer per jaar in elke klas gepaste thema's te bespreken die dan kunnen voortgebouwd worden met meerdere thema's tot het 6de. En zoals ik al zei, misschien wel een open debat met de leerlingen onderling. Het zou ons nu veel gemakkelijker moeten maken omdat de meeste scholen nu gemengd zijn.

Of we het daadwerkelijk gaan doen is iets anders. Als het nu al reeds bestaat, dan is mijn voorstel geen utopie meer.

Geen opmerkingen: