zondag 29 maart 2009

Vakleraar


Ik hoorde op radio 1 een discussie over het geven van Frans in de basisschool. Een school in Dilbeek heeft een aparte leraar/lerares voor het geven van de taal Frans. Wat is er mis met de leraren die alle vakken mogen geven en dus ook Frans? Wat je wel moet weten is dat in deze school redelijk wat 2-taligen school lopen. Als bijvoorbeeld een 10-jarige zelf de leerkracht gaat verbeteren, dan zit je werkelijk met een probleem.

De term vakleraar is een functie dat werkt. Het is niet zo dat zij geen Nederlands meer spreken in de klas. Er wordt wel beduidend veel Frans gesproken, maar ook vertaald en met gebaren. De andere kinderen, die van nature geen Frans spreken, kunnen ook mee. Men merkt dat die kinderen het redelijk goed doen in het middelbaar wat de Franse taal betreft.
Wat is er mis met de gewone leerkracht? Er is niks mis met de huidige. De moeilijkheid komt nog. Wie behalve de andere vakken ook Frans onderwijst moet het ook goed spreken. De toekomstige generatie studenten lerarenopleiding zullen het nu wel beseffen. Er is een Europees Referentiekader in de maak(of bestaat reeds) waarbij men een 'vlot niveau' moet hebben in de eindtermen betreffende het lesvak Frans. Diezelfde school heeft ook nog een vaklerares muziek. Als dit echt noodzakelijk is weet ik niet. Ik stel me enkel de vraag als je je dan verder ook nog moet specialiseren in andere vakken? Maar het moet gezegd worden dat nog vele leerkrachten goed zijn in hun algemene onderwijsvakken.

Minster van Onderwijs, Mr Frank Vandenbroucke, juicht dit initiatief toe. Hij vindt dat de leerlingen wel degelijk Frans kunnen schrijven, maar het mondelinge aspect laat soms te wensen over. Ik vind dat dit kan opgelost worden. Het nadeel is dat wij hier geen schoolsysteem hebben voor een zuiver 2-talig onderwijssysteem. Ik heb ooit het 6de middelbaar gedaan in een 2-talige school. Een grote school voor leerlingen van kleuterklas tot en met het middelbaar(Amerikaans onderwijssysteem). De school begon van 7 uur 's morgens tot 3 uur in de namiddag. Het eerste gedeelte van de dag werden de vakken in het Engels gegeven, het andere gedeelte in het Spaans. Al ben je niet machtig in die 2 vreemde talen, ik kan je verzekeren dat het werkt. Je moet als leerkracht natuurlijk geen Engelse literatuur in het Spaans geven of andersom, want zo werkt het niet. Ook het Frans werd daar onderwezen, maar beneden alle peil. Daar zou een vakleraar toch wonderen doen.

De context van dit systeem is cultuurafhankelijk. In Zuid-Amerika is het Engels nog belangrijker dan bij ons. Velen willen die taal heel goed onder de knie hebben, want het is de greencard of het toegangsticket naar de USA. Deze 2-talige onderwijssystemen zijn opgericht voor een hoger sociale klasse. De gewone mensen in deze arme landen kunnen dit niet betalen. Er zijn nog altijd verschillen tussen de Private Schools en Governement Schools. Hoewel het geven van Engels in de overheidsscholen ook flink verbeterd is. Ik weet niet als dit systeem bij ons zou werken. Misschien trap ik wel een open deur in.

Maar een vakleraar Nederlands? Daar heb ik niemand over horen spreken. Nochtans, moeten we dan de lijn niet verder trekken? Gaan we naar een systeem in de basisschool waar er regenten,licentiaten,.. hun gespecialiseerd vak gaan beginnen onderwijzen? Dit lijkt mij geen goed idee. Het zijn tenslotte nog kinderen, die gewoon zijn om 1 klasleerkracht te hebben over het hele schooljaar. Voor mij mag dit nog zo blijven.

Geen opmerkingen: