woensdag 22 april 2009

Waar speelt wereldpolitiek zich af?
De snelle groei van een ontwikkelingsland is soms verbazingwekkend. We liggen er niet wakker van,tenzij... Noord-Korea, China, Iran en India zijn de nieuwe kernmachten. Van Iran weten we niet echt dat ze dit werkelijk zijn, wel provocerend naar die richting. Ze zijn allemaal belangrijk om ze in de gaten te houden. Twee zuivere communistische landen, één 100% moslimstaat en 1 land met de grootste democratie ter wereld.
Ze hebben nog iets gemeen; ze bevinden zich aan de ene helft van onze wereldbol. Laten we die landen even met elkaar samenspannen en we krijgen een nooit geziene atoomoorlog. We hopen dat deze apocalypse nooit zal plaatsvinden en wij nog nuchter blijven nadenken. Om eerlijk te zijn, speelt wereldpolitiek zich daar niet af?

De Afrikaanse landen heb ik niet vernoemd. Met al die onlusten die constant het nieuws halen, mogen we blij zijn dat zij geen kernmacht zijn. Zelfs niet het Afrikaans continent in zijn geheel. Ik zou liever hebben dat zij er vreedzaam op vooruit gaan en dit op alle vlak, maar niet ten koste van innerlijke etnische twisten en staatsgrepen. Wij westerse landen hebben ons altijd gemoeid met Afrika. Afstand doen van kolonisatie is niet simpel. Ik denk dat de hoofdreden ligt bij de onmenselijkheid die daar heerst bij oorlogen en zuiveringen. De drang om daar te zijn om mensenleed te verhinderen is heel groot, zowel op humanitair als op militair vlak. Dit brengt de nodige risico's met zich mee. Ik heb nog geen enkele VN-blauwhelm gezien in de 4 landen dat ik daarnet nog heb vernoemd. Nochtans heeft China een probleem met Tibet, India met aartsvijand Pakistan, Iran met Jodenstaat Israël en Noord-Korea met buurland Zuid-Korea. Vredesmissies zijn menselijke (gewapende) symbolen om tijdelijke 'staakt-het-vuren' in te voeren. Humanitaire acties, via geldinzameling door het westen na rampen, worden wel aanvaard. Een internationale troepenmacht sturen tast de soevereiniteit aan.

We hebben allemaal geprofiteerd van deze 'arme' landen, die meer rijk zijn aan uranium dan alle westerse landen samen. Het Internationaal Atoomagentschap legt ons zelf normen op die wij toch moeten respecteren. Gelukkig maar! Eén roekeloze fout verandert onze wereldvisie. Wat zou het verschil zijn tussen een Islambom, een Hindoe-bom en een Communistische bom? Hun religie en politieke ideologie. Ze zullen nooit samen gooien, want ze hebben op dat vlak niks gemeenschappelijk. Wat hebben ze dan wel gemeen? India en China vertegenwoordigen de grootste bevolkingsgroep ter wereld. Deze twee tegenover elkaar zetten is al even gevaarlijk.

Dit verklaart waarom wij westerse landen ons voorzichtig afzijdig houden. We proberen wel, maar durven niet zo goed. Politiek op wereldvlak kan een gevaarlijk spelletje zijn. Dit is nogmaals bewezen tijdens de recente VN-conventie in Genève over racisme en discriminatie. Je zou inderdaad met rode kaken naar buiten lopen van woede of schaamte als de eerste speech van Iran discriminerend getint is.

Geen opmerkingen: