dinsdag 5 mei 2009

Vrouwenrechten in AfghanistanDat men in bepaalde landen de wet aan zijn laars lapt betreffende de rechten van de mens, is al lang geweten. Dat men hierbij nog eens de vrouwen letterlijk aan de schandpaal nagelt is een schrijnend tafereel. Er ging een tijdje geleden een petitie rond waarbij de publieke opinie niet tevreden was met het Belgisch standpunt over dit probleem in Afghanistan. Dit werd besproken vorige maand in de wereldtop in Den Haag. Onze minister van buitenlandse zaken, Karel De Gucht, was daar ook aanwezig. Er werd wel gesproken over de persvrijheid in dat land, maar hij repte bijna geen woord over de vrouwenrechten. Een vrouw, goed gekend in de Vlaamse pers en pioneer in Vlaanderen voor de rechten van de vrouw, heeft een brief samengesteld gericht aan de bevoegde minister. Wie wou kon deze brief laten ondertekenen met eigen naam en doorsturen naar zijn kabinet. Ik heb haar geschreven via mail en haar bedankt voor dit initiatief. Ik heb ook een persoonlijke mail verstuurd met de begeleidende brief naar het kabinet. Velen zoals mij hebben dan ook een reactie terug gekregen, tot mijn grote verbazing. Want wie denkt dat een overheid geen oren heeft wat zijn burgers te vertellen hebben, heeft het mis. Niets is minder waar. Als je niks probeert, dan krijg je ook niks terug.

Dit is het antwoord:

Geachte,

Ik wil u vooreerst bedanken voor uw brief waarin u uw bezorgdheid uit over de persvrijheid en de vrouwenrechten in Afghanistan.

Het is inderdaad correct dat een wet inzake het familierecht voor de sjiitische religieuze minderheid werd gestemd in het Afghaanse parlement en werd goedgekeurd door President Karzaï. Deze wet regelt ondermeer de relatie tussen vrouw en man, echtscheiding, het eigendomsrecht.

Ik deel uw mening dat deze wet een duidelijke stap achteruit is voor de Afghaanse vrouwen en ik betreur ten zeerste de goedkeuring van deze wet. Deze wet is duidelijk tegenstrijdig met het VN Verdrag inzake de eliminatie van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen, dat door Afghanistan werd bekrachtigd in 2003, en met de Afghaanse Grondwet.

Net zoals u, hoop ik dat het Afghaanse parlement deze wet zal wijzigen. Ik kan u meedelen dat de Europese Unie, met actieve steun van België, reeds discrete stappen heeft ondernomen om de Afghaanse autoriteiten te herinneren aan hun verbintenissen op het gebied van mensenrechten, de vrouwenrechten in het bijzonder. Het is ook belangrijk dat deze initiatieven gebeuren met eerbied voor de soevereiniteit van de Afghaanse Staat. Te publieke initiatieven hebben immers vaak een tegenovergesteld effect.

Ik wens ook te onderstrepen dat reactie van president Karzai op het lokale en internationale protest positief was, aangezien president Karzai zijn Minister van Justitie de opdracht heeft gegeven om deze wet aan de grondwet te toetsen. De Afghaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft bovendien ook toegezegd dat de wet tijdens dit onderzoek niet in werking zal treden.

Ik kan u verzekeren dat ik deze situatie van nabij zal opvolgen.

Hoogachtend,


Karel DE GUCHT

Geen opmerkingen: