donderdag 28 mei 2009

Wat is een Vlaming?De verkiezingskoorts is volop aan de gang. Het beeld dat we nu krijgen zijn meer en meer nieuwe gezichten in de politiek. Veel jonge kandidaten, veel vrouwen en meer allochtonen die hun kans willen wagen in een politiek mandaat. Met de bedoeling een bijdrage te leveren om onze maatschappij leefbaar te maken en zorgen dat alle sociale klassen hier in Vlaanderen, België en in Europa aan bod komen. Met alle verschillende soorten samenlevingsvormen, religies en huidskleuren is de centrale vraag: Wat is een Vlaming?

Volgens vele gewone Vlamingen is het soms onduidelijk. Sommige politici zoals Veli Yüksel en Marino Keulen kunnen er een voorzichtige definitie aan plakken. Andere politici, zoals Gerolf Annemans, vinden dit het onderwerp van een wetenschappelijke studie. Raar maar waar, sommige partijen hebben nog nooit een onderzoek naar gedaan, en nu maar pas beseffen of de vraag stellen dat dit wel eens nodig of nuttig kan zijn. Ik hoef gelukkig niet aan wetenschappelijk onderzoek te doen wat een Vlaming is. Ik ben dat ook, weliswaar niet op deze heilige grond geboren en niet met een blanke kleur. Maar hoef ik daar over na te denken, als je van je zelf weet dat je dat bent? 19 jaar school, 11 jaar in het werkveld, en in verschillende verenigingen gezeten. Wat verwacht men meer van de Vlaming? Of wat verwacht men meer van de allochtone Vlaming, die perfect Nederlands spreekt, hun afkomst of roots respecteert, en zijn best doet om aan integratie te doen. De meerderheid doet het, uitzonderingen heb je altijd en dat heb je ook bij de autochtone bevolking. Naar aanleiding van een debat dat ik gevolgd heb op Terzake, kan ik je ook nog enkele reacties van hun site weergeven. Hou je vast. Voor en tegen. Want zo moet het, vind ik. De barometer van de Vlaming staat terug op een wankelend peil als het om taal, integratie en geloof gaat. Want we zijn zo groot gebracht, denk je? Oordeel zelf maar!

Ik begin eerst met mijn reactie op de site:

Wat is een Europeaan,wat is een Belg, en belangrijk nog wat is een Vlaming? Blijkbaar moet en zal deze discussies gevoerd worden, want als autochtoon ben je een echte Vlaming en al de rest niet, of toch niet?Gaat het hier om taal? Dan verslik ik me in die woorden, want zo goed Nederlands spreken we nu ook weer niet. Is het ‘verkavelingsvlaams’ de inburgering bij uitstek?De allochtone bevolking moet bekeerd worden tot een Vlaming. Is dat wel nodig? Ze hebben al zovele inspanningen geleverd, en inderdaad er zullen er nog komen. De generatie die er nu is, heeft al vele cultuurgewoonten van de Vlaming overgenomen. Omgekeerd denken we dat we niets van hen moeten leren, wat niet altijd juist is.Integratie werkt langs beide kanten. Als de autochtone Vlaming niet mee wil, dan zij ook niet. Er moet altijd iemand eerst beginnen. Daar wringt meestal net het schoentje.Er is zeker nog heel wat discriminatie op de werkvloer. Een niet te onderschatten fenomeen, dat meer in een taboesfeer belandt.

"Men maakt alles zo moeilijk, een vlaming voor mij is simpel iemand die in vlaanderen is geboren en getogen. Ben je er niet geboren dan ben je het niet. Als ik in wallonie ga wonen kan ik ook na 20 jaar een waal worden. Ik ben er niet geboren, dat is alles."

"Beste Annemans. Een vlaming is een bescheiden, compromisvol man of vrouw die met zijn talenkennis zich aanpast aan de uitdagingen van het leven door er hard voor te werken. We zijn tolerant (toch 80 procent) en wat nors in omgang, een vlaming raak je niet aan! Neen, Mr Annemans, geen wetenschappelijk gegeven. Voor iemand die de slogan ‘ons land’ gebruikt had ik meer verwacht. Arme Annemans, bange blanke man. Of is hij gewoon aan een revival bezig, een oud recept bovenhalen om kiezers te ronselen? Ken je geschiedenis; wat hebben de Christenen (in naam van God) gedaan in de Middeleeuwen en het recente verleden?"

"Veli Yüksel heeft een dubbele nationaliteit. Hij is dus mossel noch vis. Integreren met behoud van je eigen identiteit is een monsterverbond. Als de allochtonen zich vlaming wanen, waarom willen ze per se een bruid halen in hun land van “afkomst”? Omdat ze voorrang geven aan hun Turkse of Marokkaanse nationaliteit. Ze blijven vreemde eenden in de bijt! Hun enige betrachting is de islamisering van het Westen . Volgens de islam behoort gans de wereld immers aan Allah. Moslims hebben geen enkele binding met de westerse cultuur en rechtsorde."

"Noch Annemans, noch Morel hielden het bij de thema’s van de uitzending. Mogen we ze niet met hun eigen recepten bedienen en eisen dat ze zich aanpassen of wegblijven? Als je iets eist van een ander is het goed dat je het zelf ook doet."

"Ik ben tot spijt van wie het niet verdragen kan een Vlaming. Méér dan 5 eeuwen lang leven , werken en sterven mijn voorouders al in het landsgedeelte in Europa dat wij heden ten dage Vlaanderen noemen. Met een duidelijke verbondenheid met onze geboortegrond hebben wij, ondanks de vele bezettingen die onze voorouders hebben ondergaan, onze taal en kultuur behouden. Het is onze heilige plicht dit stukje grond , mijn territorium voor mijn nakomelingen te behouden. Mijn land is Vlaanderen."

"Arme mijnheer Annemans. Hij antwoordt op geen enkele vraag en zit maar te demagogeren. Weet niet eens iets zinnigs te vertellen over de Vlaamse identiteit. Alles wat hij wist te vertellen is dat hij een rabiate vreemdelingenhater is."

"Waarom is per definitie een Vlaming van allochtone afkomst een moslim en een ‘gewone’ Vlaming niet langer altijd een katholiek ? vraag voor Yüksel."

"Graag hoor ik Gerolf Annemans indruisen tegen vreemdelingen. Ongetwijfeld heeft hij in zekere zin gelijk. Dat heeft iedere politieke partij, tenminste voor een deel. Toch wou ik weten wat hij voorstelt met bijvoorbeeld Vlamingen die zich ook niet kunnen aanpassen. Ik denk bijvoorbeeld aan die 14-, 15- jarigen die iemand doodslaan voor nog geen 50 euro en die dezelfde dag reeds op vrije voeten zijn. Zo zijn er nog vele voorbeelden voornamelijk met jongeren. Denk maar aan het onderwijs, meer gericht aan minister Frank Vandenbroucke, dit terzijde gelaten. Wat is het Vlaams Belang zijn oplossing op zulke prangende problemen, betreffende Vlamingen die zich ook niet kunnen aanpassen, noch respect kunnen opbrengen ten aanzien van zijn medeburger?"

2 opmerkingen:

Frank zei

Het is nochtans allemaal zo simpel. Een vlaming is iemand van de Belgische nationaliteit die in Vlaanderen woont (of in Brussel met nederlandstalige identiteitskaart). Taal, ethnie, verenigingsleven, haarkleur, iq en dergelijke hebben hier niets mee te maken. :-) Zo is de wet nu éénmaal.

Anoniem zei

De reacties behandelen niet zozeer de vraag "wat is een vlaming" maar veeleer "wie vindt u kan aanspraak maken op die titel ?".
Er is een wezenlijk verschil.
Wie aanspraak kan maken op die titel vertelt niets meer over wat de identiteit van een vlaming inhoud. Indien men het geboorterecht of een in tijd gespecifiëerde huisvesting eraan koppelt is dit een vorm van juridische afbakening, maar het vertelt ons nog altijd niet wat een vlaming, en daarmede de vlaamse cultuur, nu feitelijk inhoud.
Ik meen dat een vlaming of de vlaamse cultuur het resultaat is van een proces van culturele versmelting in de geschiedenis. Vlaanderen is als geen ander beinvloed geweest door anderen.
Onze cultuur en daarom ook onze identiteit zit niet alleen vol invloeden van buitenaf (denk maar aan de belangrijke invloed van Frankrijk, Spanje, Nederland, Rome ... etc), feitelijk is onze cultuur niet meer of niet minder dan de combinatie van die invloeden. Een zekere vlaamse identiteit die later in de geschiedenis gegroeid is (met name eind 19e eeuw en begin 20e eeuw) is daarop gefundeerd. Als je dat fundament onderuit haalt stort de identiteit ineen. Net daarom slaat het vlaams nationalisme eigenlijk op niets.
Maar...
men mag niet vergeten bij het bekijken en analyseren van de geschiedenis, dat ook het heden en zelfs de toekomst deel uitmaken van de geschiedenis. gezien vandaag en morgen overmorgen ook geschiedenis zijn. Het is een evolutie waarbij wij ons bewust moeten zijn van onze eigen invalshoek, dewelke slechts 1 punt is op een tijdsbalk die zich in beide richtingen uitstrekt, onze positie en daarom ook onze interpretatie is niet absoluut maar echter relatief subjectief.
Daarom zijn de invloeden die in het verleden een rol speelden naar de vlaamse identiteit toe niet meer of minder belangrijk dan de hedendaagse. het is afzetten tegen die invloeden en streven naar cultureel isolement, is een wurgdaad ten aanzien van die culturele identiteit.
Daarom als u mij vraagt wat een vlaming is, zal mijn antwoord zijn:
een schoolvoorbeeld van de kracht van culturele adaptatie, of hope een cultuur zich verrijkt door beinvloeding.
Jammergenoeg is zij hedentendage veel van die kracht aan het verliezen door politiek opportunisme en culturele blindheid.

mvrgr
de buschauffeur