donderdag 20 augustus 2009

Het peter-/meterschap in een schoolEr zijn scholen die al met zo een systeem werken of gelijkaardig, andere moeten er nog aan beginnen of zetten alles in het werk om dit als proefproject te starten.

Het doel van dit initiatief is om de kloof tussen nieuwe ouders van leerlingen en leerkrachten/directie te verkleinen. Het gaat hier vooral om informatie te geven aan de nieuwe ouders. Vaak gebeurt het nog dat ouders met vragen zitten en niet direct naar de betrokken leerkracht willen stappen. De reden van deze terughoudendheid kunnen het volgende zijn: niet begrijpen wat men bedoelt, discrete vraag die niet direct rechtstreeks kan gesteld worden, een beschamend gevoel,...

De scholen moeten drempelverlagend werken. Ze kunnen dit ook niet alleen. Ze hebben de hulp nodig van gemotiveerde ouders die als een brugfunctie kunnen werken. Deze dienstverlening werkt als volgt. De nieuwe ouders worden altijd opgevangen door de betrokken leerkracht(en). De belangrijkste info komt in de eerste plaats van hen. Tijdens het gesprek zal men uitleggen dat er een peter-/meterschap bestaat, en wie wil kan hier een beroep op doen (indien nodig). Het is heel goed mogelijk dat de ouders hier niet direct op zullen ingaan. Maar als de leerkrachten merken dat sommige nieuwe ouders toch wel regelmatig vragen stellen, die wij als peter/meter even goed zouden kunnen beantwoorden, dan kunnen de leerkrachten hen doorverwijzen naar ons. Deze ouders kunnen eventueel een afspraak maken met de peter/meter via e-mail, bellen of aan de school. De betrokken peter/meter beslist zelf op welke manier hij/zij wenst benaderd te worden. Het is heel belangrijk om te weten dat het geen klachtenbank is en/of roddelgesprek wordt. 'Gegronde' klachten of zwaarwichtige problemen dienen wel serieus genomen te worden. Het is niet de bedoeling dat een nieuwe ouder hiermee blijft zitten, alsook de peter/meter. Het is onze functie om dit dan te melden aan de directie, de betrokken leerkracht, een andere leerkracht of GOK-leerkracht. In de eerste plaats is het de bedoeling om een luisterend oor te bieden.

Wat met nieuwe ouders van leerlingen van allochtone afkomst? Die vraag werd gesteld door een ouder van een school waar veel kinderen van het plaatselijk asielcentrum naar toe gaan. Die kloof dichten is heel moeilijk. Vaak blijven deze mensen van andere culturen niet lang. Sommige informatie gericht naar die ouders met betrekking tot hun kind is zodanig belangrijk, dat het op communicatief vlak helemaal niet vlot verloopt. Het peter-/meterschap kan hier iets aan verhelpen, maar redelijk beperkt. De peter/meter kan in de meeste gevallen zelf de vreemde taal niet spreken. Ik heb een voorstel gedaan om een beroep te doen op mensen die een of andere vreemde taal kunnen begrijpen en spreken. Bijvoorbeeld: Russische kinderen gaan naar school. De kinderen spreken wel goed Nederlands, maar begrijpen niet altijd wat de juf/meester in de persoonlijke klasagenda schrijft, dat gericht is naar hun ouders. Zij kunnen die informatie niet goed vertalen in hun moedertaal, of zeggen helemaal niets. Als deze situatie buitensporige proporties aanneemt, dan moet men iemand inschakelen die enige kennis heeft van het Russisch. In mijn geval ken ik wel iemand, andere ouders kennen ergens ook wel iemand die als hobby een vreemde taal leert of spreekt. De oplossingen liggen soms dichter dan je denkt. Men hoeft dan geen beroep te doen op een professionele vertaler/tolk. In heel uitzonderlijke gevallen kan ook het Rode Kruis en/of de begeleiders van het asielcentrum meewerken om bepaalde zaken tot een goed einde te brengen.

Belangrijk is dat de peter/meter ook probeert aanwezig te zijn op een welkomstdag, georganiseerd door de school (meestal einde van de grote vakantie). Op die manier heb je al een soort voeling met wat er leeft en kan er al wel eens gebabbeld worden met deze nieuwe ouders over de werking van de school, gezien door de ogen van een ouder (peter/meter).

Dit project begint eind augustus met drie basisscholen, met ingang van het nieuwe schooljaar. Trimesterieel zal er geëvalueerd worden of dit nuttig is, we dit moeten blijven aanhouden, en als we eventueel deze vorm van dienstverlening ook aan de bestaande ouders kunnen aanbieden.

Geen opmerkingen: