dinsdag 15 december 2009

De "Eekloonaar" in burgemeester Koen Loete
Ik ben een inwijkeling, geen echte Eekloonaar. Al probeer ik mijn best te doen om het toch te zijn. Een inburgeringsexamen heb ik niet moeten doen, gelukkig maar. Want zo iets bestaat natuurlijk niet voor verhuizers. Voor de zuivere taal van de Greppeschijters zou ik goed gebuisd zijn. Maar ik heb toch nog een voordeel. Ik heb mijn humaniora in deze stad doorlopen en was lid van de locale Scouts. En nu reeds 11 jaar stedeling van een stad die energiek, eigenzinnig en vooral echt is!

Een paar pluspunten als bagage. En met dit resultaat ben ik op de man, excuseer, Mijnheer de Burgemeester, gestapt. Een joviale man, en het is niet ‘Mijnheer de Burgemeester’ maar Koen. Waarvoor dank!Ben je een echte Eekloonaar?

Ja!! Ik heb een Waarschootse vader en een Kaprijkse moeder. Ik ben geboren op 16 juni 1967 in Waarschoot. Maar ben kort na mijn geboorte naar Eeklo verhuisd. In Waarschoot had men toen nog een materniteit. Deze bestaat niet meer. Ik had een tante nonneke, die vroedvrouw was. Alle Loetes zijn destijds daar geboren.

Ik ben naar de ‘universiteit van Eeklo’ geweest in de Teirlinckstraat. Dit was de kleuterschool. In die tijd kreeg het deze bijzondere naam. Deze school heeft toch wel een goede 100 jaar zijn dienst bewezen. Daarna ben ik naar de Broederschool geweest en vervolgens mijn humaniora in het St-Vincentiuscollege. Toen was ik voorzitter van de leerlingenraad in het 4de, 5de en 6de middelbaar.

De jeugdclub voor natuurstudie en milieubescherming, een vzw, heb ik ook destijds opgericht. Dit was in ’82, toen was ik 15 jaar. Het bestaat nu reeds 25 jaar. Als vrijwilliger heb ik mij ook ingezet in verschillende speelpleinwerkingen.

In die voorgaande periode ben ik altijd met Eeklo verbonden geweest. Na mijn humaniora heb ik kandidatuur Rechten gestudeerd in Gent, daarna Maatschappelijk Assistent in St-Anna (Gent) met specialisatie personeelswerk. Mijn stage heb ik gedaan in UCB, Gent.
Daarna deed ik mijn verplichte legerdienst.
Ik voelde mij toen reeds politiek betrokken en op vraag van bekende politici met gekende ervaring kon ik een job beginnen in de hoofdzetel van de toenmalige CVP (nu CD&V). Ik pendelde alle dagen van Brussel naar Eeklo, gecombineerd met nog een kandidatuur Politieke en Sociale wetenschappen (Leuven).

Ik ben dan, na jarenlang werken voor de partij, in Eeklo gebleven om hier de lokale politiek te bewandelen. Ik was in die periode reeds gemeenteraadslid (’88 – ’94). Ik was toen het jongste gemeenteraadslid dat Eeklo ooit gekend heeft (21 jaar). Voor de rest ben ik, wat Eeklo betreft, altijd de jongste gebleven; de jongste Schepen en de jongste burgemeester.

Dus, ik ben er zeker van dat ik een echte Eekloonaar ben.


Ben je een stadmens of is de ‘boerenbuiten’ even goed?

Eeklo bestaat uit ‘den binnen’ en ‘den buiten’. Er is veel open gebied. Ik heb meer het karaker van een stadsmens. Als burgemeester hoef je niet in de kern van je stad te wonen, maar voor mijn functie is het goed. Er gebeurt heel veel in de stadskern. Maar nogmaals; de stad kan niet zonder het platteland en omgekeerd.
Ik zou ook de stad verkiezen indien ik geen functie zou hebben als politicus. Ik ben in ‘den binnen’ opgegroeid, in het centrum mijn school gelopen en mijn latere studies waren ook in grote steden. De omgevingsdynamiek spreekt mij aan. Het is zelfs zo dat ik nog vele dingen nog niet ontdekt heb. Eeklo heeft een geschiedenis dat interessant is.


Vind je dat de laatste 20 jaar veel is veranderd in stad Eeklo?

Zeker en vast. De dynamiek is toegenomen. Dus, Eeklo krijgt een plaats op de kaart. Het toerisme wakkert aan, alsook de aantrekkingskracht van een winkelstad. De keerzijde van de medaille is het mobiliteitsprobleem. Daar zijn wij nu reeds mee bezig. Met de realisatie van ‘den teut’ (verbindingstuk tussen expressweg en de N9, net buiten Eeklo richting Maldegem) hebben we al een deel verwezenlijkt. Het hele concept van de Ring rond Eeklo zit nu al in een verder stadium. Eens dit allemaal gerealiseerd is zal dit het onnodige verkeer, dat eigenlijk Eeklo niet binnen moet, gevoelig doen dalen en veiliger maken. De vernieuwingen van de straten dragen ook bij voor meer comfort en veiligheid.
Er is tevens een hele explosie van vrije-tijdsinitiatieven. Eeklo heeft een groot verenigingsleven. Ook de sportsector is in bloei. We hebben diverse onderwijsfuncties voor zowel jong als oud. De toeristische sector heeft ook zijn handen vol. Er komt veel meer volk naar onze streken. Dit mede dankzij verschillende (jaarlijkse) evenementen; Helden in ‘t Park, 1000 zonnen & garnalen (2008), Ronde van België(2008), Meetjeslandse Balloonmeeting, Het Herbakkersfestival (de Eeklose feesten),enz…

We zijn ook trendsetter op milieugebied. Wij hadden als eerste de grootste windmolen in Vlaanderen, en nadien kwamen er nog. Windenergie is belangrijk. Het administratief gebouw in de Industrielaan is voorzien met fotovoltaïsche panelen en de toelevering van verwarming gebeurt met biodiesel door middel van een warmtekrachtkoppeling.


Heb je nog vrije tijd?

Ik heb soms wel te weinig tijd om alles te lezen of overal bij te zijn. Met lezen bedoel ik dan ambtshalve en privé, politieke of andere onderwerpen. Ik probeer cultuur te volgen, sport doe ik iets te weinig. Ik zit ook nog in het verenigingsleven zoals; in de Algemene Vergadering van De Waai en de Schoolraad van Ten Doorn. Natuurlijk maak ik tijd vrij voor mijn familie.


Hoe zie jezelf in de verdere toekomst op politiek vlak?

Ik ben een ‘fulltime’ burgemeester. Ook de eerste in Eeklo. Hiermee bedoel ik dat ik mijn job niet combineer met een andere job of andere politieke functie. Hierdoor kan ik mij ook veel meer richten op het gebeuren in onze stad. Mijn ambtstermijn loopt tot 2012. Daarna zien we wel. Veel hangt af van het huidige politieke landschap en de beslissingen hieromtrent.


Wat vind je van je medeburgers ‘de Eekloonaar’?

De typologie van de Eekloonaar: een ondernemende mens, met een eigen karakter. Van nature ietwat stil, maar komt toch naar voren als de tijd er is. Hij/zij is geëngageerd, vele zitten in een verenigingsleven (65-tal sportverenigingen, 50-tal cultuurverenigingen,…).
De Eekloonaar is erg chauvinistisch en authentiek!

Geen opmerkingen: