woensdag 1 februari 2012

Ik heb een vraag .BE

Ik heb een vraag - homepage

In mijn vorig bericht schreef ik  mijn bedenking waarom we van links naar rechts schrijven, en van boven naar onder. Is er een reden waarom het niet anders was? Ik heb mijn vraag gestuurd naar de officiële wetenschappelijke website ik heb een vraag.be. De spelregels zijn het volgende. Eerst en vooral mag je vraag nog niet door iemand anders voorgesteld en beantwoord zijn. Een vraag die niet relevant is wordt dus niet beantwoord. Na een maand krijg je dan een mail (zonder reden) dat je vraag niet voldoet, reeds beantwoord is of niet zal beantwoord worden.

In het beste geval krijg je vrij snel een antwoord terug. Ik heb geluk. Dat het duidelijk een moeilijke materie is, blijkt uit het antwoord van de professor. Voor een deel is het beantwoord. Het andere deel 'het effectieve waarom' zal dus volgens mij toch puur toeval zijn.

Waarom lezen en schrijven we van links naar rechts, en van boven naar onder?

27/01/2012 - Jo (39 jaar)

Kunst & Taal Context van de vraag:


In de meeste talen in de wereld en zeker in Europa lezen en schrijven we van links naar rechts, en van boven naar onder. Is dit puur op toeval berust of heeft dit met onze hersenen te maken? Want zou het mogelijk zijn een kind te leren lezen en schrijven met de woorden in juiste volgorde die dan een zin vormen, wel te beginnen van onder naar boven, en van rechts naar links?
En mochten wij sinds de oudheid toch 'omgekeerd' begonnen zijn, zou dat een invloed gehad hebben in ons dagelijks leven, taal, grammatica, enz...?


Voorbeeld:

"!dlerew edreekegmo eD."

Op onze manier gelezen: "De omgekeerde wereld!"

En waarom beginnen we niet onderaan het blad?

Dit lijkt wel heel belachelijk, maar is dit wel zo?

Antwoord

Beste Jo,

Ik kan uw vraag slechts gedeeltelijk beantwoorden, want ik ben een specialist van de klassieke Oudheid. In de Griekse Oudheid heeft men teksten die van rechts naar links geschreven zijn, en zelfs teksten die afwisselend de ene regel van rechts naar links geschreven zijn en de volgende regel van links naar rechts, en dan weer van rechts naar links, enz. Dat is wat men het boustrophedon-schrift noemt (afbeelding zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Boustrophedon).

In dat systeem wordt ook de richting van de letters gedraaid, bv. de E, de Σ. Dat toont volgens mij al dat een schrijfrichting zuiver conventioneel vastgelegd wordt. Het is anderzijds wel zo dat voor een rechtshandige het gemakkelijker is een tekst van links naar rechts te schrijven. Maar anderzijds mogen we ook niet vergeten dat het Arabisch bv. van rechts naar links geschreven wordt.
 
 
Voor wat het aanleren aan een kind betreft, denk ik dat een kind zich gewoon schikt naar wat aangeleerd wordt. Het kind bootst na wat het ziet en hoort. Van onder naar boven, en van rechts naar links maken dus niets uit.
 
 
Deze vraag werd beantwoord door:
professor Cecilia SAERENS
hoofddocent VUB

Geen opmerkingen: