maandag 12 november 2012

Met een 'sisser' aflopen

Dat ik graag trends in taalland volg, is geen geheim. Toch heb ik niet alles onder de knie en maak ik nog te veel fouten, laat staan wat er over de taalgrens gebeurt. Ik bedoel hiermee onze lieve noorderburen. Er zijn woorden die hetzelfde betekenen, we noemen ze synoniemen. Ze worden anders uitgesproken en anders geschreven. Er zijn woorden die hetzelfde geschreven worden, maar totaal iets anders betekenen in een zin. Hierbij moet je de volledige zin begrijpen in het verhaal of de context.

Maar wie denkt of zegt dat het in Nederland klopt wat ik hier boven net probeer uit te leggen, heeft het soms wel eens mis. Nu en dan zoek ik zinnen of woorden op die wel heel opmerkelijk zijn en zelfs tegenstrijdig zijn met onze Nederlandse taal in België.

Lees hier volgende fragment overgenomen van de Taaltelefoon:

Is de afloop positief of negatief als een gebeurtenis "met een sisser afloopt"?

Met een sisser aflopen heeft twee verschillende betekenissen. In België wordt deze uitdrukking gewoonlijk in negatieve zin gebruikt: 'op een teleurstelling uitdraaien'. Een voorbeeld: Hoewel de burgemeester uitvoerig campagne had gevoerd, liepen de verkiezingen met een sisser voor hem af. In Nederland is de uitdrukking vooral gebruikelijk in een positieve betekenis: 'geen ernstige gevolgen hebben, beter aflopen dan verwacht'. Bijvoorbeeld: Tot vlak voor de pauze leek het een verloren zaak voor Oranje, maar uiteindelijk liep de wedstrijd toch met een sisser af.

Ik begrijp dat de Nederlanders meer positief zijn als het over hun elftal gaat. Het Oranje-gevoel kennen we hier niet, hoewel we dit in ons land toch proberen met de 'Red Devils"-feeling (maar ook al op een sisser afloopt).  Ik geloof dat bepaalde uitdrukkingen meer zegt over een land, bijgevolg historisch gegroeid, en dus een positief of negatief resultaat met zich meebrengt.

Geen opmerkingen: