zaterdag 13 september 2014

SODA-attest
SODA - wat?

Het lijkt wel een of andere nieuwe ziekte, maar dat is het gelukkig niet. Het bestaat al een tijdje in sommige scholen van het TSO en BSO (vanaf 16+). Een verplichting is het niet. Maar dat is net het probleem. Er zijn twee kampen. Het werkveld waar jongeren later aan de bak komen zijn verheugd om dit te horen. Aan de andere kant zijn er jongeren, ouders, misschien zelfs leerkrachten/pedagogen die het daar wel wat moeilijk mee hebben. En omdat niet alle scholen (zelfs ASO) willen meedoen, ruik ik toch een beetje oneerlijkheid.

Stiptheid, orde, discipline en attitude. Mooie ingrediënten, die in het leger een must is. En wie weet een verplichting bij de eindtermen in ons onderwijssysteem. Ergens vind ik zeker dat opgroeiende jongeren zich bewust moeten zijn dat deze sociale gedragingen belangrijk zijn voor je verdere leven en carrière. Op school laten we ons graag tonen hoe we thuis niet zijn, of misschien is er wel geen verschil. Het is en blijft nog altijd de taak van leerkrachten om toch een oogje in het zeil te houden en mee te helpen in een sociale opvoeding op school. Wat er thuis gebeurt, daar zullen ze niks aan kunnen veranderen.

Moeilijke jongere

Het zal je maar overkomen dat je een moeilijk kind hebt. Een kind dat in zijn jonge jeugdjaren een psychisch trauma heeft opgelopen. Als ouders al het mogelijke gedaan hebben (via CLB, psychologen/psychiaters, enz..) om hun kind terug op het rechte spoor te brengen en er niet in slagen, dan zal dat SODA-attest er niet te rooskleurig uitzien. Maar je kan een knappe bol hebben, weinig studeren, maar je gedrag laat te wensen over. Dit laatste voorbeeld heeft ook impact op het latere werkveld. Een zaakvoerder zal geneigd zijn om je in dienst te nemen voor je uitstekende resultaten, maar in twijfel zijn voor je sociaal gedrag. Wat moet hij kiezen?

Want dat is belangrijk als je met mensen en tussen mensen werkt; goed kunnen samenwerken in team, verdraagzaam zijn, je af en toe kwetsbaar opstellen, toegevingen durven doen, eerlijk zijn, enz... Zaken die je al in feite van thuis uit meekrijgt in je opvoeding.

Is dit SODA-attest dan niet discriminerend naar de toekomst toe, of met andere scholen/onderwijstypen? Als je werkelijk het psychisch moeilijk hebt gehad in je opvoeding, ontwikkelingsjaren, ... welke zekerheid heb je dan nog bij een sollicitatie? En waarom enkel maar in technische scholen?  Deze competenties zijn even belangrijk voor niet-technische beroepen.

Overheid


Het zal een gekibbel blijven. Maar hoe wettelijk is het om dit attest te gebruiken? Ik weet het zelf niet. Het feit dat we er toch ons hoofd eens over moeten buigen, is wel duidelijk. Het Departement Onderwijs heeft nog veel werk. Jongeren worden nu meer dan vroeger geprikkeld door allerlei zaken die om zich heen gebeuren. De waarden en normen evolueren mee. Onze maatschappij verandert, en dat is voelbaar in de scholen. Jongeren vinden vele zaken meer dan vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd.

Orde +


Toch ben ik geneigd te kiezen voor deze vorm van sociaal engagement. Maar begin er dan alsjeblieft veel vroeger aan, bijvoorbeeld in het lager onderwijs.  Een orde + of - (als je al of niet mooi hebt geschreven), een taak + of - (als je al of niet je huistaak hebt gemaakt), enz... Het kind wordt hierdoor niet gestraft, integendeel enkel maar aangemoedigd. Het komt allemaal ludiek en zacht over. Bewustmaking van  deze sociale gedragingen en vaardigheden begint hier al.


Geen opmerkingen: