vrijdag 24 oktober 2014

Besparingen


Heel veel heisa met onze nieuwe regering. Bestaat er wel een 'goede' regering? Een regering die geld in onze handen stopt, dat is pas politiek correct, vinden we - niet? Maar nee, we hebben nu een regering die geen geld afpakt, maar maakt dat we ze niet krijgen of realiseren dat we het nog te goed krijgen.... ooit! Genoeg gejammer en gemekker, klare taal en heldere wijn. Want ook dat willen we.

Levenslang lenen

Ik krijg er wat van als men overal mag lenen voor - zeg ik het goed - een prul van niets. We hebben een maatschappij gemaakt dat steunt op het lenen tot in de oneindigheid. Dat je voor een huis, een auto of een grote herstelling leent, daar ben ik volledig mee akkoord. Alle goede dingen bestaan uit drie, alle slechte dingen bestaan uit leningen van laten we zeggen zeven goederen. Dat dit vroeg of laat grote problemen met zich mee zal brengen is duidelijk. Incassobureau's doen natuurlijk gouden zaken. Maar zijn we in onze maatschappij niet moreel verantwoordelijk om ergens een grens te trekken, en familiale miserie te voorkomen?

Kinderbijslag

Hebben we even geluk. Al jaren komen wij niet in aanmerking voor familiekortingen op pretparken of  een dansschool, maar dankzij de overheid krijgen gezinnen met zeker 1 kind meer kinderbijslag. Men heeft nu de rollen omgedraaid. Betekent dit voor gezinnen dat ze nu aan geboortebeperking moeten doen? Nee, ik denk dat de overheid ergens een beter solidariteitsprincipe wil toepassen. Nu merken we daar niks van. Maar ik kan me goed inbeelden dat bijvoorbeeld kledij niet zomaar wordt weggegooid van het oudste kind, als er nog drie anderen die kunnen dragen. Dit is wel een heel simplistische redenering met een eenvoudig voorbeeld. Toch geloof ik dat er een duidelijke studie is gemaakt, en dat ik - als ik het heel ruim bekijk - er niet ver naast zal zitten. En vergeet niet, als je start met één kind dan krijg je wat je toegekend wordt. Naarmate er meer kinderen komen, dan dalen de bedragen voor de volgende kinderen op rij.

Gezondheid

Besparen in de zorgverzekering door ons het dubbele te doen betalen. Moet kunnen, als we er op termijn allemaal beter van worden. We horen enkele cijfers, niet wat we  in de plaats krijgen. Dit mag niet de bedoeling zijn. Ik wil meer betalen, als ik ook meer kwalitatieve zorg krijg. Want ja, waar gaat dat geld naar toe, en hoe wordt dit op zorgmaat terug verdiend? De patenten van medicijnen  moeten inbinden. Dit is ook niet nieuw. Meer en meer merk ik in mijn sector dat huisartsen, internisten, specialisten en apothekers het formularium van de instelling of ziekenhuis moeten gebruiken met het generisch alternatief.  Het moeilijke aan deze generische producten is dat de woorden van deze producten bijna niet uit te spreken zijn.

Toekomst

Waar gaat al die geldstromen van besparingen naar toe? Gaat de regering die oppotten of ziet dat geld vroeg of laat opnieuw het daglicht nog? En wat met een nieuwe regering. Gaat die de stekker van besparingen eruit halen, of gaan ze die verder exponentionaliseren? De praktijk ondervindt er nu al last van; inschrijvingsgeld omhoog. De toekomst van onze kinderen, het recht op volwaardig en kwalitatief onderwijs, werkzekerheid,...staat ter discussie. Niet vergeten dat we nog eens tot het magische cijfer van 67 jaar moeten werken. Het lijkt allemaal utopie, maar vergis je niet. Het is misschien de keihardste regering, ook op Vlaams niveau, die we ooit gehad zullen hebben. Als we onze welvaartstaat willen behouden, dan is het zeker vijf voor twaalf. 

In 2008 begon officieel en zogezegd de financiële wereldwijde crisis. Grote en belangrijke sectoren hebben effectief in de klappen gedeeld. Maar ik heb me altijd de vraag gesteld of het toen wel nog crisis was bij de modale Belg. Ik had meer het gevoel van niet. Nu bekijk ik het, met enige schroom, met verontrustende ogen. Dit is een nationaal crisisplan die een verdoken crisis aan het licht brengt.

Als we langer moeten werken, hoe verzeker je dan de instroom van jonge werkkrachten. Zeker als je dan ook eens weet dat we ons verder automatiseren in de administratieve en digitale wereld en hiermee gemotiveerde toekomstige werknemers uitspaart.

Op economisch vlak begrijpen we de synergie van besparingen niet die de overheid wil bekomen. We worden er allemaal beter van. Inderdaad, maar wanneer?

Geen opmerkingen: